Kaikki palvelut

Sähkönsiirto ja -jakeluverkot

 • 0.4 kV – 110 kV
 • Ilmajohdot, maakaapelit
 • Sähköasemat

Palvelut

 • Sähkönmittaus
 • Kaapelinäytöt
 • Rakentaminen
 • Kunnossapito
 • Määräaikaistarkastukset
 • Raivaukset
 • Viankorjaus
 • Varallaolo
 • Sähköverkon suunnittelupalvelut
 • Maastosuunnittelupalvelut

Ota yhteyttä

 • Pohjois-Lappi
 • Teemu Kaisanlahti
 • Suunnittelija
 • Puh. 040 562 4145
 • Keski-Lappi
 • Olli Aikio
 • Yksikön päällikkö
 • Puh. 040 688 5355
 • Itä-Lappi
 • Anssi Hartikainen
 • Työnjohtaja
 • Puh. 040 354 8421

Sähköautomaatiokohteet mm.

 • Vedenjakelujärjestelmät
 • Vedeottamot
 • Pumppaamot
 • Jätevedenpuhdistamot
 • Jäteasemat

Palvelut

 • Kohteiden suunnittelu
 • Asennukset
 • Käyttöönotto
 • Huolto ja kunnossapito

Ota yhteyttä

 • Sähköautomaatio
 • Jani Manninen
 • Työpäällikkö
 • Puh. 044 277 3012

Tietoliikennekohteet

 • Kiinteät tietoverkot
 • Valokuituverkot
 • Mobiiliasemat

Palvelut

 • Kuitu-/telekaapelointi
 • Kuitukaappien ja aktiivilaitteiden asennus
 • Kuitujatkot ja -päätteet
 • GPS/GNSS-mittaukset, käyttöönottomittaukset ja loppudokumentit
 • Telekaapeleiden tutkaus ja mittaukset
 • Tukiasemien kunnossapito
 • Varavoimalaitteet
 • Aktiivilaitteiden asennukset
 • Korjaus ja kunnossapito

Ota yhteyttä

 • Keski-Lappi
 • Joni Hakola
 • Palvelupäällikkö
 • Puh. 040 723 2622
 • Pohjois-Lappi
 • Teemu Kaisanlahti
 • Suunnittelija
 • Puh. 040 562 4145

Sähköasennuskohteet

 • Liikekiinteistöt
 • Asuinkiinteistöt
 • Teollisuuskohteet

Palvelut

 • Sähköurakointi
 • Sähköasennukset
 • Huoltopalvelu ja korjaukset
 • Saneeraukset
 • ATK-, tele- ja antenniverkkoasennukset
 • Tietoverkot
 • Paloilmoitin- ja hälytinjärjestelmät
 • Hoitajakutsujärjestelmät

Ota yhteyttä

 • Pohjois-Lappi
 • Sampo Kumpuniemi
 • Palveluvastaava
 • Puh. 040 757 6248
 • Pohjois-Lappi
 • Jari Tanhua
 • Työnjohtaja
 • Puh. 040 526 5113

Katu- ja ulkovalaistuskohteet

 • Kuntien katuvalaistusverkostot
 • Latuvalaistukset
 • Katuvalaistukset
 • Urheilukentät ja liikuntapaikat

Palvelut

 • Suunnittelu
 • Rakentaminen ja asennukset
 • Vikakorjaukset ja kunnossapito
 • Massavaihdot
 • Verkkotiedon ja -omaisuuden hallinta
 • Laadukas ja ajantasainen verkon dokumentaatio
 • Raportointi ja seuranta; palvelut, kuntohavainnot
 • Investointi- ja kunnossapitosuunnittelun johtaminen

Ota yhteyttä

 • Pohjois-Lappi
 • Teemu Kaisanlahti
 • Suunnittelija
 • Puh. 040 562 4145

Asennuskohteet

 • Liikekiinteistöt
 • Kotitaloudet

Palvelut

 • Aurinkopaneelijärjestelmien asennus
 • Kohteen arviointi
 • Arvioinnin pohjalta laadittu suunnitelma
 • Aurinkopaneelijärjestelmän asennus
 • Liittäminen kiinteään sähköverkkoon ja käyttökuntoon laitto

Sähköautojen latausjärjestelmät

Toimitamme sähköautojen latausjärjestelmät ”avaimet käteen” -kokonaispalveluna, kattaen myös laitteiden huollon ja ylläpidon.

Sähköautojen latausjärjestelmien asennus- ja ylläpitopalvelut:

 • Suunnittelu asennuskohteen perusteella
 • Sähkön laadun mittaukset ennen asennusta ja sen jälkeen
 • Maankaivu- ja pinnoitustyöt
 • Sähkö- ja telekaapelityöt sisällä ja ulkona
 • Laiteasennukset ja käyttöönotot
 • Huolto, korjaus ja ylläpito

Liikennevalot

 • Liikennevalojärjestelmien suunnittelu
 • Liikennevalojen asennus
 • Vikakorjaukset ja kunnossapito

Lakisääteisten käytönjohtopalveluiden kohteet

 • Yli 1000 V:n sähkölaitteistot
 • liittymisteholtaan yli 1600 kVA:n laitteistot

Käytönjohtopalvelut S1-pätevyydellä

 • kohteen käyttöturvallisuuden varmistus ja ylläpito
 • säädösten noudattamisesta huolehtiminen
 • sähkölaitteiston säädösten mukaisesesta käytöstä ja huollosta huolehtiminen
 • kaikki kohteelle tehtävät määräaikaishuollot

Käytönjohtajien toimintaa valvoo TUKES.

Kartoituskohteet

 • Liikekiinteistöt
 • Asuinkiinteistöt
 • Teollisuuskohteet

Palvelut

 • GPS/GNSS-mittaukset
 • Kaapeleiden paikannus
 • Eristysvastusmitaukset
 • TDR-kaapelitutkaus
 • Maadoitusmittaukset
 • Lämpökuvaus
 • Akustojen kapasiteettikokeet

 

Ota yhteyttä

 • Keski-Lappi
 • Joni Hakola
 • Palvelupäällikkö
 • Puh. 040 723 2622

Varavoimalaitteiden suunnittelu- ja asennuspalvelukohteita ovat mm.

 • Liikekiinteistö
 • Tukiasemat

Palvelut

 • Suunnittelu- ja asennuspalvelut varavoimakoneille, UPS:lle ja akustoille
 • Varavoimakoneiden määräaikaistarkastukset
 • Varavoimakoneiden perushuoltotoimenpiteet
 • Akustojen kapasiteettikokeet