Kantakaupungin sähköverkkokumppani

Napapiirin Energia ja Vesi (Neve) on Rovaniemen kaupungin omistama monialakonserni, jonka palveluihin kuuluvat muun muassa sähkönsiirto, vesihuolto, kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä tietoliikenneverkon rakentaminen ja siihen liittyvät palvelut.

Vuoden 2018 alusta lähtien Neve -konsernin tytäryhtiön Rovaniemen Verkko Oy:n koko sähköjakeluverkon uudisrakentamisesta ja kunnossapidosta on huolehtinut Ellappi Oy. Sopimus toimii 24/7-periaatteella ja se sisältää myös varallaolon sekä viankorjaustyöt.

Käytännössä yhteistyö kattaa kaikki Rovaniemen kantakaupungin alueella sähköverkossa tehtävät työt viankorjauksista ja huolloista uudisrakentamiseen ja sähkönjakeluverkonverkon saneeraukseen.

Työlistalta löytyy myös vikojen ja kaapeleiden paikannusta, mittaustöitä sekä sähköasemien ja muuntamoiden huoltoa ja kunnossapitoa.

Paikallistuntemus on vahva valtti

Rovaniemen Verkko Oy:n sähkönjakeluverkko kattaa Rovaniemen kantakaupungin ja on pinta-alaltaan varsin pieni. Verkon piirissä on kuitenkin monia tärkeitä kohteita. Pahimmillaan jakeluhäiriö haittaa tuntuvasti myös veden- ja lämmönjakelua.

“Nopea vikareagointi on tärkeää, mutta huoltovarmuuden kannalta avainasia on alan ammattilaisten vastuulla oleva ennakoiva kunnossapito. Sen myötä ikäviltä yllätyksiltä pyritään välttymään kokonaan”, Neven verkkoliiketoiminnan johtaja Joni Hemmilä selvittää.

Tavallisille kaupunkilaisille ellappilaisten työ näkyy sähköverkon alati varmempana toimintana, kun viimeisiä vanhoja ilmajohtolinjoja saneerataan maakaapeleiksi.

“Ellapin ammattilaisten vahva paikallistuntemus on selkeä valtti etenkin äkillisissä häiriötilanteissa. Kun on todellinen kiire, niin perille on hyvä löytää myös ilman navigaattoria”, Hemmilä lisää.

Mutkatonta yhteistyötä

Tavallinen pientalo- tai kerrostaloasukas voi törmätä Ellapin haalareihin myös oman asunnon sähkömittarin tarkastamisen tai uusinnan yhteydessä.

Omakotirakentajalle ne tulevat tutuksi viimeistään siinä vaiheessa, kun tontille kytketään omaa sähköliittymää.

“Yhteistyö Ellapin ammattilaisten kanssa on ollut kaikin puolin mutkatonta ja sujuvaa”, Hemmilä kiittelee.