Teollisuus

Joustavat palvelut teollisuuden tarpeisiin

Teollisuuskohteille tarjoamme palveluitamme sekä urakoitsijana että alihankintakumppanina. Kapasiteettimme ansiosta voimme palvella joustavasti, tarjoten täsmällisesti toimitetun laadukkaan ratkaisun joko kokonaisurakointina tai yksittäispalveluna.

Sähköverkot

 • Rakentaminen
 • Kunnossapito
 • Määräaikaistarkastukset
 • Raivaukset
 • Viankorjaus
 • Varallaolo
 • Sähköverkon suunnittelupalvelut
 • Maastosuunnittelupalvelut

Tietoliikenne

 • Kuitu-/telekaapelointi
 • Kuitukaappien ja aktiivilaitteiden asennus
 • Kuitujatkot ja -päätteet
 • GPS/GNSS-mittaukset, käyttöönottomittaukset ja loppudokumentit
 • Telekaapeleiden tutkaus ja mittaukset
 • Tukiasemien kunnossapito
 • Varavoimalaitteet
 • Aktiivilaitteiden asennukset
 • Korjaus ja kunnossapito

Sisäasennukset

 • Sähköurakointi
 • Sähköasennukset
 • Huoltopalvelu ja korjaukset
 • Saneeraukset
 • ATK-, tele- ja antenniverkkoasennukset
 • Paloilmoitin- ja hälytinjärjestelmät

Sähköautomaatio

 • Kohteiden suunnittelu
 • Asennukset
 • Käyttöönotto
 • Huolto ja kunnossapito

Katu- ja ulkovalaistus

Kattavat palvelut katu- ja ulkovalaistuksen rakentamiseen ja kunnossapitoon.

 • Suunnittelu
 • Rakentaminen
 • Kunnossapito
 • KeyLight: Verkkotiedon ja -omaisuuden hallinta
 • SmartLight -integrointimahdollisuus
 • Laadukas ja ajantasainen verkon dokumentaatio
 • Raportointi ja seuranta; palvelut, kuntohavainnot
 • Investointi- ja kunnossapitosuunnittelun johtaminen

Käytönjohtopalvelut

Yli 1000 V:n sähkölaitteistolla tai liittymisteholtaan yli 1600 kVA:n laitteistoilla on lain mukaan oltava nimetty käytönjohtaja. Tarjoamme käytönjohtopalveluita S1-pätevyydellä sekä kaikkia kohteelle tehtäviä määräaikaishuoltoja.

Käytönjohtopalveluissa käytönjohtaja

 • varmistaa ja ylläpitää kohteen käyttöturvallisuutta
 • huolehtii säädösten noudattamisesta
 • huolehtii, että sähkölaitteiston käyttö ja huolto on säädösten mukaista.

Käytönjohtajien toimintaa valvoo TUKES.

Kartoitus- ja mittauspalvelut

 • GPS/GNSS-mittaukset
 • Kaapeleiden paikannus
 • Eristysvastusmitaukset
 • TDR-kaapelitutkaus
 • Maadoitusmittaukset
 • Lämpökuvaus
 • Akustojen kapasiteettikokeet

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

 • Sähköautomaatio
 • Jani Manninen
 • Työpäällikkö
 • Puh. 044 277 3012