Julkinen sektori

Toimintavarman infran toteuttaja

Palvelemme julkista sektoria sähköinfran rakentamisessa ja kunnossapidossa.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat myös tietoliikenneverkot, katu- ja liikennevalojärjestelmät sekä liikennevaloasennukset. Kauttamme järjestyvät myös aurinkopaneelijärjestelmien asennukset erilaisiin kohteisiin, kuten koulujen opetuskäyttöön.

 

Sähköautomaatio

 • Kohteiden suunnittelu
 • Asennukset
 • Käyttöönotto
 • Huolto ja kunnossapito

Katu- ja ulkovalaistus

Kattavat palvelut katu- ja ulkovalaistuksen rakentamiseen ja kunnossapitoon.

 • Suunnittelu
 • Rakentaminen
 • Kunnossapito
 • Laadukas ja ajantasainen verkon dokumentaatio
 • Raportointi ja seuranta; palvelut, kuntohavainnot
 • Investointi- ja kunnossapitosuunnittelun johtaminen

Aurinkopaneeliasennukset

 • Aurinkopaneelijärjestelmien asennus
 • Kohteen arviointi
 • Arvioinnin pohjalta laadittu suunnitelma
 • Aurinkopaneelijärjestelmän asennus
 • Liittäminen kiinteään sähköverkkoon ja käyttökuntoon saattaminen

Liikennevalot

 • Liikennevalojärjestelmien suunnittelu
 • Liikennevalojen asennus
 • Vikakorjaukset ja kunnossapito

Sähköautojen latausjärjestelmät

Toimitamme sähköautojen latausjärjestelmät ”avaimet käteen” -kokonaispalveluna, kattaen myös laitteiden huollon ja ylläpidon.

Erityisesti sähköautoja varten kehitetyt vakio- tai pikalatauslaitteet ovat edellytys sähköautojen turvalliselle lataamiselle. Julkisella paikalla lataaminen on yksi yleisimmistä latausmuodoista, ja julkisten latauspisteiden tarve kasvaa jatkuvasti.

Latausjärjestelmien asennus- ja ylläpitopalveluihimme kuuluvat

 • Suunnittelu asennuskohteen perusteella
 • Sähkön laadun mittaukset ennen asennusta ja sen jälkeen
 • Maankaivu- ja pinnoitustyöt
 • Sähkö- ja telekaapelityöt sisällä ja ulkona
 • Laiteasennukset ja käyttöönotot
 • Huolto, korjaus ja ylläpito

Käytönjohtopalvelut

Yli 1000 V:n sähkölaitteistolla tai liittymisteholtaan yli 1600 kVA:n laitteistoilla on lain mukaan oltava nimetty käytönjohtaja. Tarjoamme käytönjohtopalveluita S1-pätevyydellä sekä kaikkia kohteelle tehtäviä määräaikaishuoltoja.

Käytönjohtopalveluissa käytönjohtaja

 • varmistaa ja ylläpitää kohteen käyttöturvallisuutta
 • huolehtii säädösten noudattamisesta
 • huolehtii, että sähkölaitteiston käyttö ja huolto on säädösten mukaista.

Käytönjohtajien toimintaa valvoo TUKES.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

 • Pohjois-Lappi
 • Teemu Kaisanlahti
 • Suunnittelija
 • Puh. 040 562 4145