Vesihuolto

Ratkaisut vesihuollon tarpeisiin

Palvelumme vedenkäsittely- ja jakelulaitoksille muodostavat kattavan kokonaisuuden, lähtien sähköverkon suunnittelusta rakentamiseen, kunnossapitoon ja huoltoon. Räätälöidyt ratkaisut suunnitellaan tarvelähtöisesti ja optimoidaan palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla toimintaympäristö huomioiden.

Kokonaisuutta täydentävät automaatiopalvelumme eri järjestelmille. Toimivat, pitkälle automatisoidut prosessit mahdollistavat vesiliiketoiminnan häiriöttömyyden, tehokkuuden ja kehittämisen.

Palvelukohteitamme ovat vesilaitokset, paineenkorottamot, alkalointilaitokset, mitta-asemat, vesisäiliöt, vedenottamot, pumppaamot, jätevedenpuhdistamot, toistinasemat, kompostointilaitokset ja jäteasemat.

Tutustu asiakascaseihimme

Sähkötyöt

 • Kohteiden suunnittelu
 • Asennukset
 • Käyttöönotto
 • Huolto ja kunnossapito

 

Automaatiotyöt

 • Asennukset
 • Instrumentointi
 • Viritykset, kalibroinnit, parametroinnit
 • Valvomo-ohjelmistojen käyttö ja asettelut
 • Käyttöönotto
 • Huolto ja kunnossapito
 • Koekäytöt
 • Dokumentointi

Käytönjohtopalvelut

Yli 1000 V:n sähkölaitteistolla tai liittymisteholtaan yli 1600 kVA:n laitteistoilla on lain mukaan oltava nimetty käytönjohtaja. Tarjoamme käytönjohtopalveluita S1-pätevyydellä sekä kaikkia kohteelle tehtäviä määräaikaishuoltoja.

Käytönjohtopalveluissa käytönjohtaja

 • varmistaa ja ylläpitää kohteen käyttöturvallisuutta
 • huolehtii säädösten noudattamisesta
 • huolehtii, että sähkölaitteiston käyttö ja huolto on säädösten mukaista.

Käytönjohtajien toimintaa valvoo TUKES.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

 • Sähköautomaatio
 • Jani Manninen
 • Työpäällikkö
 • Puh. 044 277 3012