Isohaaran KJ-kaapelointi

Isohaarassa tehdään KJ-kaapeloinnin muutoksia Isohaaran voimalaitoksen yhteydessä olevalla 110kV-kytkinlaitoksella tehdään merkittäviä muutostöitä. Tämän johdosta alueella sijaitseviin 20 – 45kV keskijännitelähtöihin on tehtävä muutoksia, ja kaapeleita on sijoitettava uusille reiteille. Ellappi pystyi vastaamaan tämän vaativan ja kiireellisen kohteemme aikatauluumme, ja työt ovatkin edenneet suunnitellusti kertoo Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kuula.

TSL Verkko Oy:lle sähköverkkoa

Ellappi rakentaa sähköverkkoa TLS Verkko Oy:lle Vuodenvaihteessa Tornionlaakson Sähkö Oy:stä yhtiöitetty TLS Verkko Oy investoi voimakkaasti sähkönjakeluverkkonsa uudistamiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen. Investoinnit vuositasolla noin 3 700 kilometrin pituiseen jakeluverkkoon ovatkin olleet merkittävät 5 – 6 miljoonaa vuodessa. Ellappi urakoi TLS Verkolle verkkokohteen, jossa on yli 7 km keski- ja pienjännitteistä ilmajohtoa, ja lähes 9 km Lue lisää…

Koulukeskukseen sähköt

Ellappi urakoi sähköt Ivalon uuteen koulukeskukseen Rakennus tulee Ivalojoen pohjoisrannalle nykyisen ala-asteen tontille. Hanke käsittää reilut 9000 kerrosalaneliötä kahdessa kerroksessa. Uusi koulu- ja kulttuurikeskus valmistuu kesän 2022 aikana. Hanke on Ellapin suurimpia yksittäisiä kiinteistösähköistysurakoita, ja näin ollen merkittävä monessakin mielessä. Olemme lisänneet paikallista resurssivahvuutta tämän ja muiden hankkeiden tarpeisiin, nyt meillä onkin useita merkittäviä urakoita Lue lisää…

Kuitua koteihin

Napapiirin Kuituverkot jatkaa vahvaa kasvuaan. Napapiirin Kuituverkkojen investoinnit valokuiturunkoverkkoihin ja liittymärakentaminen jatkuu vahvana. Runkoverkoissa kuluvana vuonna laajennutaan kymmenille uusille alueille. Suurimpana näistä on Koskenkylä ja siellä toteutustyöt on aloitettu jatkuen syyskesälle. Uusien liittymien toteutustahti kasvaa edellisvuosistakin usean sadan liittymän vuositasolle. Sulan maan aikana tehtävät kaapelointityöt vaativat hyvää yhteistyötä tilaajan kanssa, ja tarkkaa resurssien suunnittelua, jotta Lue lisää…

Ellappi tuo valoa kaduille ja kulkuväylille

Katu- ja ulkovalaistus on taajama-alueilla ja vilkkaimmilla ulkoilureiteillä jo niin arkinen asia, että se havaitaan vasta lamppujen pimentyessä. Pimentyneistä katuvaloista voi kaupunkilainen ilmoittaa oheisen linkin kautta. Ilmoituksen perusteella toimitetaan paikalle tarvittava kunnossapito. Rovaniemen kaupungin alueella katu- ja ulkovalaistuksen toimivuudesta ja kunnossapidosta vastaa Ellappi Oy. Sen vastuulla ovat katujen, latu- ja ulkoilureittien sekä eri puolilla kaupunkia Lue lisää…

Varmistettua vesihuoltoa

Rovaniemellä toimiva Napapiirin Vesi Oy on osa Napapiirin Energia ja Vesi (Neve) -konsernia. Yhtiö vastaa Neven toimialueen talous- ja jätevesihuollosta. Napapiirin Vesi Oy:llä on vesijohtoverkostoa noin 2200 kilometriä ja viemäriverkostoa noin 800 kilometriä. Vesihuoltoon liittyvistä sähköteknisistä kunnossapito-, korjaus- ja huoltotoimenpiteistä vastaa Ellappi 24/7-periaatteella. Ellapin arkisia työkohteita ovat muun muassa erilaisten pumppujen, säädinten, antureiden ja mittareiden huollot, Lue lisää…

Kantakaupungin sähköverkkokumppani

Napapiirin Energia ja Vesi (Neve) on Rovaniemen kaupungin omistama monialakonserni, jonka palveluihin kuuluvat muun muassa sähkönsiirto, vesihuolto, kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä tietoliikenneverkon rakentaminen ja siihen liittyvät palvelut. Vuoden 2018 alusta lähtien Neve -konsernin tytäryhtiön Rovaniemen Verkko Oy:n koko sähköjakeluverkon uudisrakentamisesta ja kunnossapidosta on huolehtinut Ellappi Oy. Sopimus toimii 24/7-periaatteella ja se sisältää myös varallaolon Lue lisää…

Kaikki kelit kestävää kumppanuutta

Tunturiverkko Oy on Inergia Oy:n ja Utsjoen Sähköosuuskunnan yhteinen verkkoyhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2011. Yhtiön toimialue on maantieteellisesti harvinaisen laaja, sillä se on noin seitsemän prosenttia koko Suomen pinta-alasta. Ylläpidettävää sähköverkkoa on yli 2 300 kilometriä ja se ulottuu Sodankylän Kakslauttasesta aina Nuorgamiin ja Näätämöön asti. Sähköverkon urakoinnista on vastannut alusta lähtien Ellappi. Tunturiverkon verkkoliiketoiminnan johtajan Tommi Koskisen Lue lisää…

Sujuvaa sähköasema­yhteistyötä

Koillis-Lapin Sähkö Oy on sähkönsiirtoyhtiö, joka toimii Kemijärven, Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella.  Yhtiö ulkoisti sähköasemiensa huollon ja kunnossapidon vuoden 2018 alussa Ellapille. Ellapin vastuulla ovat sähköasemien kuukausittaiset huolto- ja tarkastuskierrokset sekä niissä olevien laitteistojen asennus- ja viankorjaustehtävät. Verkkopäällikkö Jukka Ojalan mukaan yhteistyö on sujunut kaikin puolin kitkattomasti. Koillis-Lapin Sähkön kahdeksan sähköasemaa sijaitsevat eri Lue lisää…