Ellappi lahjoitti Lapin AMKille 10 000 euroa

Ellappi Oy on sähköurakointiyhtiö, joka palvelee monipuolisesti Pohjois-, Keski- ja Itä-Lapissa. Yhtiö on lahjoittanut Lapin ammattikorkeakoulun varainkeruuseen 10 000 euroa.

Yhtiön toimitusjohtaja Marko Rytilahti luovutti lahjakirjan ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissaselle ja osaamisaluejohtaja Hannu Kähkölälle torstaina 17. tammikuuta.

Lapin AMK järjestää sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutusta Kemissä ja rakennustekniikan koulutusta Rovaniemellä. Erityisesti talotekniikka, energiatehokkuus ja sähköntuotantoon ja –jakeluun liittyvä osaaminen ja TKI-hankkeet ovat olleet viime vuosina erityishuomion kohteena.

Ellappi toimii kuudella paikkakunnilla ja työllistää yli 60 ihmistä. Yhtiö haluaa työllistää paikallisia ihmisiä.

– Ellappi omistajayhtiöineen haluaa varmistaa paikallisen, olosuhteita tuntevan ja osaavan resurssin kehittämisen edellytykset alueella. Myös ajantasaista insinööriosaamista tarvitaan turvaamaan palvelut ja mahdollistamaan kehittämistyö, Marko Rytilahti kertoo.

AMKin opiskeljoille yhtiö tarjoaa kesätöitä, työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetyötoimeksiantoja.

Ammattikorkeakoululle on tärkeää edesauttaa kehittämistyössä.

– On aina hienoa nähdä, että elinkeinoelämä arvostaa insinööriosaamistamme ja TKI- toimintaa. Lapin ammattikorkeakoulu haluaa vahvistaa työelämäkumppanuuksia ja Ellappi on tästä hyvä esimerkki. Arvostamme suuresti Ellapin tukea ja osallistumista Lapin ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjaan, Riitta Rissanen kiittää.

AMK on toimijana myös viime marraskuussa avatussa Lapin Energiakonttorissa, joka yhdistää energia-alan tekijät toisiinsa ja tarjoaa puolueetonta energianeuvontaa Lapin maakunnassa.

Lisätietoja:
– johtaja Leena Alalääkkölä, leena.alalaakkola p. 040 055 9065
– Elävä Lappi – Osaamispääomaa tulevaisuuteen, Lapin AMKin varainkeruukampanja