Ellappi Oy ja Lapin AMK strategiseen kumppanuuteen

Kumppanuussopimus Ellapin ja Lapin AMKin välillä allekirjoitettiin Rovaniemellä 29. tammikuuta, paikalla rehtori Riitta Rissanen Lapin AMK:sta sekä toimitusjohtaja Marko Rytilahti Ellappi Oy:stä. Sopimus tarkoittaa yhteistä strategista ja operatiivista kehittämistyötä. Yhteistyö tulee painottumaan kolmen teeman ympärille: sähköverkkoihin liittyvä yhteistyö ja osaamisen kehittäminen (mm. työturvallisuus), digitalisaatio sähkötekniikassa ja sähkötekniikan alan vetovoiman ja työnantajamielikuvan parantaminen.

Käytännössä sopimuskumppanukset tulevat muun muassa toteuttamaan yhteisen muuntokoulutuksen ja järjestämään opettaja- ja asiantuntijavaihtoa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa on tällä hetkellä tärkeintä viedä eteenpäin ja hankkeistaa alan digitaalisia ratkaisuja ja etäkunnossapitoa. Koulutusyhteistyöhön kuuluvat myös insinööriopiskelijoiden harjoittelut ja opinnäytetyöt ja muut oppimistehtävät ja projektit opintojaksoilla. Henkilöstökoulutuksessa tulevat kysymykseen muun muassa esimiestyön koulutukset.

Myös sähköalalla teknologiat, älykkäät järjestelmät ja esimerkiksi etäkunnossapito ovat jo tätä päivää, mutta ala voisi kehittyä nopeamminkin. Yhteistyöllä haetaankin ennakoivaa otetta tulevaan. Kumppaneiden kanssa on hyvä tulkita heikkoja signaaleja ja luodata tulevaa, Riitta Rissanen valottaa.

Sähköalan insinöörikoulutusta uudistetaan ja samalla alan soveltavaa tutkimusta käynnistetään. Osaamisaluejohtaja Hannu Kähkölä toivottaa kumppaniyrityksen tervetulleeksi mukaan kumpaankin. Ellappi, kuten sähköala laajemminkin, kärsii osaajapulasta. Lisäksi yrityksellä olisi käyttöä myös muiden alojen opiskelijoiden osaamiselle esimerkiksi opinnäytetöiden muodossa.

Tämä on meidän tavoitteidemme toteuttamisen kannalta tärkeä juttu, ja odotukset ovat korkealla, Marko Rytilahti kuvailee kumppanuussopimuksen merkitystä.
Kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä koordinoivat ja sitä toimeenpanevat toimitusjohtaja Marko Rytilahti ja hallintoassistentti Merja Utriainen Ellappi Oy:stä ja osaamispäällikkö Jouko Isometsä Lapin ammattikorkeakoulun Uudistuvan teollisuuden osaamisryhmästä.