Ellappi urakoi yhteisrakentamiskohteen Kemissä

 

Ellappi urakoi sähkönjakelu- ja katuvalaistusverkkojen yhteisrakentamiskohteen Kemin Vähähaarassa. Toimituksessa nykyinen ilmajohtoverkko korvataan maakaapeloinnilla. Toimitus pitää sisällään sähkönjakelu- ja katuvaloverkon kaapeloinnin, jakokaappien kasaukset, asennukset ja kytkemiset. Katuvalot siirretään purettavista pylväistä uusiin pylväisiin. Ellappi vastaa kohteesta kokonaisurakkana ja työ valmistuu vuoden 2018 aikana.

 

Lisätietoja

Petri Gyldén, verkkojohtaja, Kemin Energia ja Vesi Oy, puh.  050 – 427 56 43
Timo Räisänen, projektipäällikkö, Ellappi Oy, puh. 0400 – 241 295