Uusia energiaratkaisuja toteuttamassa

Uusiutuvien energiamuotojen etsiminen ja hyödyntäminen kiinnostaa yhä enenevässä määrin niin julkisyhteisöjä,
liike-elämää kuin yksittäisiä kuluttajiakin. Aurinkosähkö ja sähkön varastointi ovat eräitä merkittävimmistä mahdollisuuksista.

Ellappi Oy asensi Lapin amk:lle Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n aurinkosähköjärjestelmän pilottikohteen loppuvuodesta 2018.
Järjestelmään kuuluu 40 suomalaisen Naps Solar Systems Oy:n toimittamaa aurinkopaneelia sekä kaksi sähkövarastoa
eri valmistajalta Fronius ja Sonnen. Akkuja voidaan ladata paneeleista ja tarvittaessa suoraan sähköverkosta,
tämä lisää uusiutuvan energian omakäyttöastetta.

Järjestelmän huipputeho tuotannossa on 11 kWp ja akkujen kapasiteetit 12 kWh sekä 16 kWh.
Tämän kaltainen järjestelmä mahdollistaa monipuoliset aurinkosähköjärjestelmien testaukset oppilaitosympäristössä.
Tuottoa asennetusta järjestelmästä ei vielä ole merkittävästi saatu, mutta kevään edetessä asia ajankohtaistuu.