Valoa ja turvallisuutta pimeimpään vuodenaikaan

Meillä Ellapissa turvalliset työtavat ja turvallinen ympäristö ovat tärkeitä arjen rakennusaineita. Uskomme siihen, että turvallisin toimintatapa on laadukkain ja tuloksellisin toimintatapa. Kehitämme toimintaamme työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän mukaisesti ja keskeisen osan turvallisuusjohtamista muodostavat ennaltaehkäisy ja ennakointi. Haluamme olla turvallinen työpaikka sekä omalle väellemme että yhteistyökumppaneillemme.

Turvallisuuden perusta Ellappissa on valettu vakaalle osaajapohjalle, sillä jokainen työntekijämme on turvallisuuskoulutuksen- ja perehdytyksen läpi käynyt oman alansa ammattilainen. Turvallisuusnäkökulmien huomioonottaminen korostuu etenkin näin pimeimpänä vuodenaikana, jolloin pienillä teoilla on suuri merkitys. Pidämme huolta autojemme ajovalojen ja peilien puhtaudesta, suojavaatteiden heijastimista ja jätämme kelivaran liikenteessä, sillä turvallisen ympäristön luominen on meidän yhteinen asiamme.